قوانین و مقررات

توجه داشته باشید که:

این نوشتار در مورد این فروشگاه صدق می‌کند و درصورتی که شما برای انجام امور مالی یا دیگر امور مربوط به ما، به سایت دیگری ارجاع شوید، اعتباری نخواهد داشت و تابع قوانین خود آن سایت خواهد بود.

  1.     از نشانی ایمیلی که در زمان عضویت در سایت از شما گرفته می‌شود، تنها برای مکاتبات رایان هاستینگ و شما استفاده می‌شود و در اختیار فرستندگان ایمیل‌های تبلیغاتی قرار داده نخواهد شد.
  2.     از نشانی پستی شما تنها برای ارسال محصولات سفارش داده‌شده یا خبرنامه و مکاتبات و امور مربوط به این فروشگاه استفاده می‌شود و در اختیار شخص ثالثی قرار نخواهد گرفت.
  3.     از شماره تلفن شما تنها برای تماس‌های ضروری استفاده می‌شود و در اختیار شخص ثالثی قرار نخواهد گرفت.
  4.     هرچند ما تمامی تلاشمان را برای بهینه سازی سایت و سرور آن می‌کنیم، مسئولیتی در قبال ضعف‌های آن و افشای غیر ارادی اطلاعات ناشی از آن نخواهیم داشت.